ตรวจสอบสถานะโฉนด และค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์

  • 23:51:32 16/09/2022
  • 254
ผู้จะซื้อมั่นใจได้ว่าโฉนดไม่มีการยึด และอายัด

ผู้จะขายทราบค่าใช้จ่ายก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ 

สบายใจทั้งผู้จะซื้อ และผู้จะขาย ค่ะ