สุวพันธุ์ ศรีสังข์สุข (หนึ่ง) ค่ะ


ตัวแทนที่ปรึกษาด้านการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยมีเครื่องหมายทางการค้า PP.Realty Connect
ให้บริการพื้นที่พระราม 2 จอมทอง บางมด แสมดำ ท่าข้าม พุทธบูชา ราษฏร์บูรณะ ประชาอุทิศ เป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลงพื้นที่จริง ประเมินทรัพย์ วางแผน ประสานงาน ติดต่อ เจรจา
ทำการตลาดเต็มรูปแบบ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าจะขายได้จริง
คำนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์
มีผลงานการขาย
บนหลักการทำงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

ใบอนุญาต
บัตรนายหน้า จากสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์ไทย เลขที่ 6304-001447
ใบรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3 (TPQI 3)
จากสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เลขที่ OCCN-0192A-65/001-000007การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานรางวัล
Top Seller of December 2020
Silver Achiever on April 2021
Top Seller on December 2021
Top Sale of 4th Quarter 2021

ประกาศนียบัตร/อบรม
Professional Real Estate Broker 2021
Certificate of Completion 2021
กฏหมายและนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี สำหรับผู้ประกอบการอาชีพนายหน้าอสังหาฯ รุ่น 1
การประเมินค่าทรัพย์สินพื้นฐาน สำหรับผู้ประกอบการอาชีพนายหน้าอสังหาฯ รุ่น 1
Fundamental Real Estate Broker of Thailand
การขายอสังหาริมทรัพย์ให้ชาวต่างชาติ
Fast Track Law
พรบ.ผังเมือง
จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าฯ

ดิฉันมีวิธีช่วยเหลือ ยินดี และมีความสุข เมื่อได้บริการทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
Contact : สุวพันธุ์ ศรีสังข์สุข (หนึ่ง) / Suwapun Srisangsook (Nueng)
Tel: +66 98-8456654
E-mail : pp.realtyconnect@gmail.com
Line ID : suwapun.0701