สุวพันธุ์ ศรีสังข์สุข (หนึ่ง) ค่ะ


ตัวแทนที่ปรึกษาด้านการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยมีเครื่องหมายทางการค้า PP.Realty Connect
สมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลธรรมดา สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ให้บริการพื้นที่พระราม 2 จอมทอง บางมด แสมดำ ท่าข้าม พุทธบูชา ราษฏร์บูรณะ ประชาอุทิศ และปริมณฑล

ลงพื้นที่จริง ประเมินทรัพย์ วางแผน ประสานงาน ติดต่อ เจรจา
ทำการตลาดเต็มรูปแบบ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าจะขายได้จริง
คำนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์
มีผลงานการขาย
บนหลักการทำงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

ใบอนุญาต
บัตรนายหน้า จากสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์ไทย เลขที่ 6304-001447


ใบรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3 (TPQI 3)
จากสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เลขที่ OCCN-0192A-65/001-000007

ใบรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 4 (TPQI 4)

จากสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เลขที่ OSCN-01292A/RES-ASA-14-332400-B-66/000010
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงาน
โครงการหนุ่มสาวดาวฤกษ์ นายหน้าอสัีงหาริมทรัพย์ผลิตผลงานระดับประเทศ ประเภท จำนวนยอดขาย ระดับ Gold (เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2566 หรือ ค.ศ.2023)
โครงการหนุ่มสาวดาวฤกษ์ นายหน้าอสัีงหาริมทรัพย์ผลิตผลงานระดับประเทศ ประเภท จำนวน Transaction ซื้อ-ขาย ระดับ Silver (เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2566 หรือ ค.ศ.2023)
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย สะสมชั่วโมงการอบรมจำนวน 90 ชั่วโมง (เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2565 หรือ ค.ศ. 2022)
Silver Achiever on April 2021
Top Seller on December 2021
Top Sale of 4th Quarter 2021

Top Seller of December 2020


ประกาศนียบัตร/อบรม
Professional Real Estate Broker 2021
Certificate of Completion 2021
กฏหมายและนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี สำหรับผู้ประกอบการอาชีพนายหน้าอสังหาฯ รุ่น 1
การประเมินค่าทรัพย์สินพื้นฐาน สำหรับผู้ประกอบการอาชีพนายหน้าอสังหาฯ รุ่น 1
Fundamental Real Estate Broker of Thailand
การขายอสังหาริมทรัพย์ให้ชาวต่างชาติ
Fast Track Law
พรบ.ผังเมือง
จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนายหน้าฯ

ดิฉันยินดี และมีความสุข เมื่อได้บริการทั้งผู้จะซื้อ และผู้จะขายได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันค่ะ


Contact : สุวพันธุ์ ศรีสังข์สุข (หนึ่ง) / Suwapun Srisangsook (Nueng)
Tel: +66 98-8456654
E-mail : pprealtyconnect@gmail.com
Line ID : suwapun.0701